Rådgivende ingeniører


Ydelser

INSUCO arbejder for kunder og samarbejdspartnere bl.a. entreprenører, bygherrer og ingeniører enten som hovedrådgiver eller underrådgiver.

Rådgivning

Jernbane

INSUCO har stor erfaring inden for jernbaneprojektering og tilbyder følgende ydelser:

 • Sporprojektering (linjeføring)
 • Sporteknik
 • Jord- og afvanding
 • Perrondesign
 • Jernbaneoverkørsler
 • 3D modellering og mængdeberening
 • 4D modellering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • CSM for krydsende ledninger
 • As-built

Vi tilbyder projektering af jernbaner i alle projektets faser, herunder idéfase, VVM-undersøgelser, detailprojektering og projektopfølgning.

Trafikafvikling

INSUCO tilbyder rådgivning inden for trafikafvikling og trafikomlægning. Vi udarbejder trafikplaner og tager os af myndighedskontakt samt indhentning af tilladelser hos de forskellige myndigheder.

Veje

INSUCO tilbyder rådgivning inden for vejprojektering:

 • Vejgeometri
 • Belægninger
 • Vej afvanding

Konstruktioner

INSUCO har kompetencer inden for konstruktioner. Vi udfører al nødvendig beregningsdokumentation for konstruktioner efter DS-normerne herunder:

 • Dynamiske analyser og eftervisninger
 • Fundamenter og geoteknisk bæreevne
 • Søjler/bjælker/plader/skiver – statisk eftervisning af beton og stål
 • 3D-modellering og tegning af alle konstruktioner
 • Visualisering
 • Fagtilsyn

Herunder finder du et udvalg af vores seneste transportprojekter

Se hvordan vi løser udfordringerne i nogle af vores igangværende og færdige projekter. Se vores projekter

Loading

Den nye bane København – Ringsted

Ringsted – Femern

TP21 Bropakke