Rådgivende ingeniører


Afvanding Skanderborgbanen

År: 2017 - 2018 | Kunde: Banedanmark

Detailprojektering og rådgivning ang. afvanding på strækninger ved Laven og Funder i Jylland

Afvandingen ved Laven og Funder er udfordret af tilstedeværelsen af okkerholdigt vand samt at områderne er meget belastet af at vandet ikke kan blive ledt væk. Grunden hertil er at drænene er påvirket af okker, der har aflejret sig i drænene. Derfor anlægges der ny afvanding, hvor det okkerholdige vand kan ledes væk, således at det ikke påvirker sporet og sporets opbygning. INSUCO har stået for projekteringen af afvanding, udarbejdet tegninger, udført beregninger samt udført 3D modellering af det nye afvandings anlæg. Derudover har INSUCO også stået for udarbejdelse af SAB, TAG og TBL.

Relaterede projekter

Loading

Vestbanen

Vestbanen

Ringsted – Korsør

Ringsted – Korsør

København H – Høje Taastrup

København H – Høje Taastrup

Jernbaneoverkørsler

Jernbaneoverkørsler

Langholm krydsningsstation

Langholm krydsningsstation

Græsted veterantog center

Græsted veterantog center

Hornbækbanen

Hornbækbanen

Tisvildeleje Station

Tisvildeleje Station

TP21 Bropakke

TP21 Bropakke

Ringsted – Femern

Ringsted – Femern

Den nye bane København – Ringsted

Den nye bane København – Ringsted