Rådgivende ingeniører


Om INSUCO

INSUCO ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed som har fokus på rådgivning og tilsyn inden for anlægsbranchen herunder infrastrukturprojekter.

INSUCO står for Infrastructure Supervision Consulting.

Navnet INSUCO er en sammensætning af de to første bogstaver i ordene:

  • Infrastructure
  • Supervision
  • Consulting

Firmaet er startet af de tre ingeniører og partnere, Ognjen Miseljic, Leon Stibolt Olsen og Amir Bigdeli, som har en baggrund hos ATKINS, Grontmij og DTS. Herigennem har vi opnået stor erfaring og viden inden for infrastrukturprojekter.

INSUCO er meget aktive i anlægsbranchen, hvor vi blandt andet bidrager aktivt til ”Det Digitale Anlæg” og ”Bentley User”. INSUCO følger udviklingen i branchen og arbejder hele tiden på at forbedre arbejdsprocesserne via innovative løsninger og den nyeste teknologi i branchen.


Organistationen

INSUCO ApS er et mindre rådgivende ingeniørfirma med en flad projektorganisation, hvilket vi oplever som en fordel for kunderne.

Firmaet arbejder med en flad projektorganisation, der bliver tilpasset de aktuelle opgaver. Kommunikationsvejene i firmaet er korte, og vi gør meget ud af, at kunder og samarbejdspartnere opfatter de medarbejdere, der er tilknyttet den enkelte opgave, som ét team med fælles ansvar for at udføre opgaven tilfredsstillende.

De tre partnere i firmaet indgår alle i direktionen og den daglige ledelse. Ved enhver sag er der en ansvarlig partner tilknyttet, der er økonomisk, organisatorisk og faglig ansvarlig for sagens gennemførelse. Sagen bliver derudover tilknyttet medarbejdere i relevant omfang.

Herudover benytter vi os af eksterne samarbejdspartnere, der har været tilknyttet firmaet i mange år.


Leon Stibolt Olsen

Ingeniør & Partner

lo@insuco.dk +45 3137 0059

Ognjen Miseljic

Ingeniør & Partner

om@insuco.dk +45 2912 4224

Amir Bigdeli

Direktør & Partner

ab@insuco.dk +45 3137 0098